các sản phẩm thuộc dự án Beverly Hills

Hometel

0805 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.713.830.400 VNĐ
 • 44.08 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0806 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.444.785.120 VNĐ
 • 35.02 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0808 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

2.040.595.200 VNĐ
 • 48.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0809 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

2.082.436.560 VNĐ
 • 57.73 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0810 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

2.263.831.200 VNĐ
 • 62.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

12A02 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

2.014.760.000 VNĐ
 • 48.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

12A03 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.433.018.400 VNĐ
 • 35.02 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

12A04 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.774.660.800 VNĐ
 • 44.08 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

12A05 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.774.660.800 VNĐ
 • 44.08 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

12A06 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.486.949.200 VNĐ
 • 35.02 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết