các sản phẩm thuộc dự án Beverly Hills

Hometel

0501 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.842.204.000 VNĐ
 • 48.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0502 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.842.204.000 VNĐ
 • 48.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0503 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.323.756.000 VNĐ
 • 35.02 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0504 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.633.825.200 VNĐ
 • 44.08 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0505 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.633.825.200 VNĐ
 • 44.08 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0601 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.908.238.000 VNĐ
 • 48.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0602 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.908.238.000 VNĐ
 • 48.2 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0603 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.367.706.100 VNĐ
 • 35.02 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0609 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

1.837.656.520 VNĐ
 • 51.73 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn
Hometel

0610 CT2 Beverly Hills

Đồi Hải Quân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

2.225.974.500 VNĐ
 • 62.1 m2
 • Duc Duong Group
 • Quý II/2019
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết