các sản phẩm thuộc dự án Amber Riverside

chung cư

715 A3 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.362.824.215 VNĐ
 • 104.56 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

801 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.797.330.300 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

802 A6 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.676.598.000 VNĐ
 • 147.9 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

805 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.873.478.400 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

816 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.313.199.903 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

814 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.408.247.145 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

815 A3 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.498.695.857 VNĐ
 • 104.56 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

901 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.797.330.300 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

902 A6 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.676.598.000 VNĐ
 • 147.9 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

905 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.873.478.400 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết