các sản phẩm thuộc dự án Amber Riverside

chung cư

605 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.645.034.100 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

608 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.216.698.900 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

616 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.216.698.900 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

614 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.338.104.021 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

701 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.568.886.000 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

702 A6 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.450.311.000 VNĐ
 • 147.9 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

705 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.645.034.100 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

708 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.184.532.006 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

716 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.184.532.006 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

714 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.314.723.005 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết