các sản phẩm thuộc dự án Amber Riverside

chung cư

2109 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.408.247.145 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2116 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.313.199.903 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2114 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.408.247.145 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2201 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.568.886.000 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2202 A6 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.450.311.000 VNĐ
 • 147.9 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2205 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.645.034.100 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2208 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.216.698.900 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2216 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.216.698.900 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

2214 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.338.104.021 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết