các sản phẩm thuộc dự án Amber Riverside

chung cư

401 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.568.886.000 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

402 A6 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.450.311.000 VNĐ
 • 147.9 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

405 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.645.034.100 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

408 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.152.364.899 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

410 A2 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.003.442.980 VNĐ
 • 97.17 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

412 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.291.341.988 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

416 A4 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.152.364.899 VNĐ
 • 106.14 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

414 A1 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.291.341.988 VNĐ
 • 74.16 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

415 A3 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.328.856.331 VNĐ
 • 104.56 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn
chung cư

501 A5 Amber Riverside

622 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4.568.886.000 VNĐ
 • 149.31 m2
 • Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin
Nhận tư vấn

Tìm kiếm chi tiết